taloutta

kiinteistöveroarvon määritelmä

Kiinteistön vero- tai kiinteistöarvo on sille kiinteistöverosta määrätty arvo, joka lasketaan ottaen huomioon maan arvo, rakentaminen ja käyttöaste näiden välisessä suhteessa.

Taloudessa ja rahoitustoiminnassa kiinteistön veroarvoksi katsotaan se, joka syntyy eri muuttujien välisestä suhteesta ja joka liittyy kiinteästi kiinteistö- tai rakennusveroon tietyssä kunnan tai valtion kontekstissa.

Kannattaa aloittaa määrittelemällä, mitä omaisuudella tarkoitetaan. Toisin kuin irtain omaisuus, kiinteistö on sellainen, jota ei voida siirtää vahingoittamatta sitä siltä osin kuin niiden liikkuvuus on heikentynyt osana maata, johon ne kuuluvat. Näitä ovat talot, rakennukset, kaikenlaiset asunnot, maatilat, karjatilat tai vastaavat ja joissakin tapauksissa erityisesti laivat ja lentokoneet.

Tässä mielessä kunkin kiinteistön verotuksellisella arvolla tarkoitetaan taloudellista arvoa, jonka valtion virasto erilaisten arvioiden ja indeksien avulla antaa sille. Kussakin kontekstissa tämä voi tapahtua eri tavalla, mutta yleensä on olemassa yhteinen menetelmä, joka helpottaa laajamittaista verotusta. Veroarvon määrittäminen on tarkoitettu kiinteistöverojen maksamisen viitepohjaksi ja sitä voidaan puolestaan ​​käyttää tietyn alueen kiinteistörakenteen tutkimuksessa.

Usein asuntojen ja rakennusten veroarvon määrittävä menetelmä lasketaan maan arvon ja kyseessä olevan omaisuuden arvon perusteella. Rakennusmaa voidaan arvostaa myös tällä tavalla, kuten vapaana oleva tontti, ja tässä huomioidaan pinta-ala, perusyksikköarvo ja muut taloudelliset tunnusluvut.

Copyright fi.rcmi2019.com 2022