taloutta

virkamiehen määritelmä

Virkamies on henkilö, jonka toiminnalla on yhteiskunnallinen tehtävä. Tällä tavalla virkamies (tunnetaan kansan virkamies) työskentelee valtionhallinnon palveluksessa, esimerkiksi kaupunginvaltuustossa, julkisessa sairaalassa, julkisessa koulukeskuksessa tai kansallisissa turvallisuusjoukoissa.

Ymmärretään, että valtion tarjoamien palveluiden kokonaisuutta on johdettava virkamiesten toimesta ja siten he työskentelevät yhteisön eli koko väestön hyväksi.

Työskentele julkisena virkamiehenä

Pääsääntöisesti jokainen virkamies saa kilpailukokeiden kautta työpaikan, johon voivat hakea kaikki laissa kulloinkin asetetut vaatimukset täyttävät kansalaiset. Kun oppositiot on hyväksytty ja virkamies on saanut viran, hänelle määrätään erityinen tehtävä valitun opposition tyypin mukaan.

Jokainen virkamies harjoittaa toimintaansa määrätyssä elimessä (professorien, terveydenhuollon henkilöstön, poliisin jne.). Heidän tehtävänsä ja tehtävänsä sekä palkkansa ja työolonsa on säännelty lailla. Tämäntyyppinen sääntely tarkoittaa, että julkiset virkamiehet eivät ole yksityisen sektorin toiminnan markkinalakien alaisia, koska heidän tehtävänsä ovat luonteeltaan selvästi sosiaalisia.

Yhteiskuntaan osallistumisen perusteella

Perusajatus, joka ohjaa virkamiehen toimintaa, on nimenomaan palvella yhteiskuntaa. Tämäntyyppisiä työntekijöitä on kaikissa maissa, ja niillä katsotaan olevan strateginen arvo koko yhteiskunnalle.

Työntekijällä tai virkamiehellä on sääntö, joka säätelee hänen toimintaansa kaikissa merkityksissä. Tässä ohjesäännössä vahvistetaan säännöt, jotka määrittelevät heidän tehtävänsä, sekä seuraamusjärjestelmä, joka voi vaikuttaa heihin työntekijänä.

Turvallinen työ, myös kriisiaikoina

Yhteiskunnallisesti virkamiestoimintaa arvostetaan turvallisena ja vakaana työpaikkana riippumatta yksityisen toiminnan ylä- ja alamäistä. Voidaan sanoa, että se on kadehdittava työ, varsinkin kriisiaikoina.

Toisaalta jotkut yhteiskunnan osa-alueet suhtautuvat virkamiehiin tai virkamiehiin joskus kriittisesti (useimmissa maissa virkamiehiä koskevat vitsit sekä jotkut heidän työoloihinsa liittyvät kommentit ovat hyvin tunnettuja).

Huolimatta siitä, mitä arvioita näistä työntekijöistä voidaan tehdä, heidän sosiaalinen roolinsa on kiistaton.