politiikka

erimielisyyden määritelmä

Sana koostuu etuliitteestä des, joka tarkoittaa negatiivista, ja substantiivista kompromissi, joka ilmaisee yhdenmukaisuutta, ymmärrystä tai sopimusta. Merkityksensä mukaan erimielisyys on jonkinlaista erimielisyyttä tai erimielisyyttä. Mielipiteiden ja kriteerien erilaisuus on ihmisrodulle luontaista ja sitä esiintyy kaikilla todellisuuden alueilla.

Huolimatta siitä, että erimielisyydet tai erimielisyydet synnyttävät tiettyä jännitystä, niillä on positiivinen osa, sillä niiden kautta voimme oppia tuntemaan muita paremmin ja asettumaan heidän paikalleen.

Henkilökohtaisella tasolla

Kahdella ihmisellä on erimielisyyksiä, kun heillä on kaksi eri tapaa ymmärtää jotain tai kun heidän käytöksensä eivät ole jollain tavalla yhteensopivia. Parien välillä on melko yleistä, että kriteerit eroavat lasten koulutuksesta, lomapaikasta tai muusta asiasta päätettäessä.

Jotain vastaavaa voi tapahtua ystävien tai työtovereiden välillä.

Tietysti on pieniä ja suuria eroja. Edellinen voidaan ratkaista dialogin avulla tai yksinkertaisesti suvaitsevaisella asenteella. Jälkimmäinen voi johtaa eroon tai konfliktitilanteeseen.

Politiikan tasolla

Kansakunnan poliittisilla edustajilla on myös kaikenlaisia, yleensä ideologisia, erimielisyyksiä. Heidän vastakkaiset arvionsa paljastuvat eduskuntakeskustelussa, vaalikampanjoissa tai tiedotusvälineissä. Tästä huolimatta eri poliittisten ryhmittymien on päästävä yhteisymmärrykseen hallitakseen ja kun näin tapahtuu, syntyy sopimus, jossa kumpikin osapuoli luopuu osittain alkuperäisistä ehdotuksistaan.

Poliittisella kentällä eroja ei esiinny vain eri ideologioiden puolueiden välillä, vaan joskus myös itse poliittisen muodostelman sisällä, ja kun näin tapahtuu, puhutaan sisäisistä erimielisyyksistä.

Välimiestuomion luku on tarkoitettu riitojen ratkaisemiseen

Useimmissa tilanteissa erimielisyydet voidaan ratkaista jollain tavalla. Tietyille ongelmille on kuitenkin vaikea ratkaisu, koska kukaan osapuolista ei ole halukas antamaan periksi tai käymään vuoropuhelua. Näissä tapauksissa välimiesmenettely on todennäköisesti tarpeen.

Oikeudellisesti kyseessä on itse asiassa välimiestuomion luku. Se koostuu oikeudellisen ristiriidan ratkaisemisesta sovittelijan välimiehen avulla, joka yrittää saada molemmat osapuolet pääsemään järkevään sopimukseen.

Kuvat: Fotolia - suslo / lenka